januari 31st, 2012

DEMO Consultants heeft opdracht gekregen van Havenbedrijf Rotterdam om een softwaresysteem te ontwikkelen waarin eigenschappen en kwaliteit van objecten van het Havenbedrijf Rotterdam kunnen worden geverifieerd.

iPad voor inspecteurs Havenbedrijf De objecten bestaan uit alle openbare weginfrastructuur met de wegverharding, belijning, bebording, openbare verlichting en afwatering evenals de buitenruimte zoals al het groen in de haven, uitzichtpunten, watergangen en buitenruimte meubilair.

Het nieuwe softwareprogramma moet resulteren in een vereenvoudiging van het beheerproces, waarbij dubbele handelingen worden vermeden. Het inspectiewerk kan efficiënter door op eenvoudiger wijze afwijkingen van de gewenste situatie vast te leggen en door op kantoor het aantal noodzakelijke handelingen te verlagen.

Voor het Havenbedrijf Rotterdam zal onder andere een invoermodule worden geïmplementeerd op basis van de iPad. Daarmee krijgen inspecteurs in het veld met de tablet direct toegang tot de centrale objectendatabase voor zowel het uploaden (inspectiegegevens) als het downloaden (kaartmateriaal, objectgegevens en historische data) van informatie. Havenbedrijf Rotterdam en haar contractpartijen hebben zodoende continu up-to-date inzage in de status van geconstateerde afwijkingen.3 ReactiesReageer op dit bericht

Anti-Spam Quiz: